Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1989, τεύχος 58

Θεατρική ομάδα 16ου Λυκείου Θεσ/νίκης, «Σημειώματα. Θεατρικής παιδείας συνέχεια», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 257-259

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οφείλω στην ΕΤ1 και οφελώ κατά την ΕΤ2», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 259-260

Καζάζης Ιωάννης Ν., «J.S. Mill: Αυτοβιογραφία (Αποσπάσματα). Προλογικά», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 261-262

Mill John Stuart, «Αυτοβιογραφία (Αποσπάσματα)», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 262-282

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Ποιητικές πραγματώσεις και φιλοσοφικές συλλήψεις του τραγικού», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 292-302

Κατσιμάνης Κυριάκος Σ., «Κριτική επεξεργασία και ευχολόγια. Με αφορμή το θέμα της φετινής έκθεσης», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 303-307

Αδαλόγλου Κυριακή, «Αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας (Δεδομένα – προβλήματα – προτάσεις)», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 308-326

Ηλιόπουλος Γιώργος, «Ζητήμα διαλεκτικής. Φιλοσοφία της νεοτερικότητας ή νεοτερικότητα της φιλοσοφίας;», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 327-341

«Περιεχόμενα ΙΓ΄ τόμου», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 347-348

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Gutenberg», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. (οπισθόφυλλο)