Είστε εδώ

Θεατρική ομάδα 16ου Λυκείου Θεσ/νίκης, «Σημειώματα. Θεατρικής παιδείας συνέχεια», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 257-259