Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οφείλω στην ΕΤ1 και οφελώ κατά την ΕΤ2», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 259-260