Είστε εδώ

Mill John Stuart, «Αυτοβιογραφία (Αποσπάσματα)», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 262-282