Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Ποιητικές πραγματώσεις και φιλοσοφικές συλλήψεις του τραγικού», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. 292-302