Είστε εδώ

«Εκδόσεις Gutenberg», Φιλόλογος, τχ. 58 (Χειμώνας 1989), σ. (οπισθόφυλλο)