Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1985, τεύχος 39

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Γλωσσική διδασκαλία Α-Δ», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 1-3

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Ιστορία Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 3-5

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εξειδικευμένοι και πολυπράγμονες», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 5-6

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εβδομάδα μουσικής παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 6-7

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Ο ρόλος της μαντικής στις τραγωδίες που διδάσκονται στα σχολεία Μ.Ε.», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 8-22

Μουχάγιερ Χρήστος, «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου του Γ. Σεφέρη (Προσπάθεια για μια προσέγγιση)», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 23-31

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Μπολέτσης Στέφανος, «Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδοι Α-Β (10ος αιών.-1669)]», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 32-43

Αυδή Άβρα, «Η θεατρική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση (Το χρονικό μιας παράστασης)», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 44-51

Μπόλλας Θεόδωρος, «Εισήγηση για τα νέα ελληνικά», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 67-72

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Δικό μας αίμα (Γιώργος Ιωάννου)», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 73-75