Είστε εδώ

Αυδή Άβρα, «Η θεατρική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση (Το χρονικό μιας παράστασης)», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 44-51