Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Ιστορία Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 3-5