Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εβδομάδα μουσικής παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 6-7