Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Γλωσσική διδασκαλία Α-Δ», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 1-3