Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εξειδικευμένοι και πολυπράγμονες», Φιλόλογος, τχ. 39 (Άνοιξη 1985), σ. 5-6