Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1984, τεύχος 37

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το τεύχος αυτό», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 149-150

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σχολική ζωή: Ένα παρελθόν;», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 151-154

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η αξιολόγηση των μαθητών», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 154-155

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σεμινάρια επιμόρφωσης φιλολόγων», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 155-156

Πελαγίδης Ευστάθιος, «Βοηθήματα για τη διδασκαλία της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 170-196

Παντουλούφος Κώστας, «Σύντομη ερμηνεία ιστορικών όρων», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 197-209

«Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 210

«Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 212

«Εκδοτικός οίκος Αφών Κυριακίδη», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. (οπισθόφυλλο)