Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Σχολική ζωή: Ένα παρελθόν;», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 151-154