Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το τεύχος αυτό», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 149-150