Είστε εδώ

Παντουλούφος Κώστας, «Σύντομη ερμηνεία ιστορικών όρων», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 197-209