Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η αξιολόγηση των μαθητών», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 154-155