Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Τροίας επίλογος Δ΄»

Το ποίημα ανήκει στην ενότητα «Επίλογος Τροίας» (1950). Ο τρωικός πόλεμος, η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, η μάχη της Αλαμάνας και η εμβληματική μορφή του Αθανάσιου Διάκου αναφέρονται ως ορόσημα του παρελθόντος, μυθικού και ιστορικού. Ο ποιητής δομεί την ιστορική του εμπειρία κατανοώντας σε βάθος το παρελθόν, «νιώθοντας πλέγματα και ρίζες που μιλούσαν πέρα απ' τα σύμβολα, το θάνατο, τους μύθους».

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Φραγκόπουλος, Θ. Δ. 1975. Τα ποιήματα (1945–1956). Αθήνα: Διογένης.