Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Συσχετίσεις» [1939]

Το ποίημα εντάχθηκε στη συλλογή Σφυρίγματα Τραίνων (1939-1954) και πρωτοδημοσιεύτηκε στον συγκεντρωτικό Γ΄ τόμο των Ποιημάτων. Αποτελεί ένα από τα πρώιμα δείγματα χρήσης της μυθικής μεθόδου από τον Γ. Ρίτσο. Η πρώιμη αυτή στροφή του Ρίτσου στον αρχαίο μύθο βρίσκεται σε συνάρτηση με τους πρώτους «δύσκολους καιρούς» της προσωπικής και κοινωνικής του βιογραφίας: την καταπίεση της μεταξικής δικτατορίας και της πρώτης φάσης της κατοχής (Βελουδής, 1981: 113-114).

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Ρίτσος, Γιάννης. [1964] 1982. Ποιήματα Γ΄ (1939-1960). 15η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία: