Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Αδώνειο»

Η ομορφιά, τα νιάτα, ο έρωτας, η ηδονή και η οδύνη, ο θάνατος, είναι οι θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους αρθρώνεται το ποίημα. Στο υπόστρωμά του ανιχνεύεται ο μύθος του Άδωνη. Το ποίημα εντάσσεται στη συλλογή Η εποχή του θανάτου (1948).

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Καρέλλη, Ζωή.1948. Η εποχή του θανάτου: εκδοχές και παρατηρήσεις. Αθήνα: Κοχλίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940-1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.