Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

«Ενδυμίων»

Μια εκδοχή του μύθου του έρωτα της Σελήνης με τον Ενδυμίωνα παρουσιάζεται σε αυτό το ποίημα της συλλογής Της μοναξιάς και της έπαρσης (1951). Το ποίημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: στις δύο πρώτες γίνεται αναφορά στη Σελήνη και στην τρίτη στον Ενδυμίωνα. Στον Ενδυμίωνα δόθηκε το χάρισμα του αιώνιου ύπνου για να μπορεί η Σελήνη να τον αγαπά όπως ήθελε και όποτε ήθελε. Για τον αιώνιο ύπνο του Ενδυμίωνα υπάρχουν και άλλες μυθολογικές παραδόσεις (του χαρίστηκε από τον Ύπνο ή από τον θεό Δία). Στο ποίημα, ο μύθος διαδραματίζει ενεργό ρόλο αναφορικά με την κατασκευή του νοήματος. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί ορισμένα στοιχεία του μύθου προκειμένου να συνθέσει τη δική της ερμηνεία αναφορικά με τις ερωτικές σχέσεις (Robinson, 1996: 111). Μας παρουσιάζει έναν εξιδανικευμένο έρωτα, που υφίσταται έξω από τον χώρο της πραγματικότητας. Και πάλι γίνεται η σύνδεση του έρωτα με τον θάνατο στην ποίηση της Ζωής Καρέλλη (η Νύχτα ήταν η μητέρα του Ύπνου, του Όνειρου και του Θανάτου). Ίσως το ποίημα παραπέμπει και στην πλατωνική θεωρία για τον έρωτα (Σπυροπούλου, 1988: 21).

Στοιχεία Έκδοσης:

  • Καρέλλη, Ζωή. 1951. Της μοναξιάς και της έπαρσης. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940-1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία:

  • Σπυροπούλου, Χρύσα. 1988. Ο αρχαιοελληνικός κόσμος στην ποίηση της Ζωής Καρέλλη. Θεσ/νίκη: Αγροτικές Συνεταιριστικές εκδόσεις.
  • Robinson, Christopher. 1996. "'Helen or Penelope?' Women writers, myth and the problem of gender roles". Στο Peter Mackridge (edited) Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry. Essays in Memory of C.A. Trypanis. London: Frank Cass. 109-120.