Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

  α) Γραπτές πηγές

  Ποίηση: επική, λυρική, δραματική, βουκολική

  Ιστοριογραφία, Φιλοσοφία, Γεωγραφία, Λεξικογραφία

  Μυθογραφία

  Ιεροί νόμοι (κυρίως σε σχέση με οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα)

  Σχολιαστές

  Γραμματικοί

   

  β) Υλικός πολιτισμός

  Αρχαιολογικά δεδομένα, που δίνουν πληροφορίες για βωμούς, ναούς, αναθήματα σε ιερά, λατρευτικά δρώμενα

  Πλαστική

  Αγγειογραφία

  Νομίσματα, πολύτιμοι λίθοι, κάτοπτρα

   

  Διαπίστωση πρώτη: Οι Έλληνες θεολόγοι δεν ήταν «θεολόγοι» και δεν συγκροτούσαν ιερατείο.

  Διαπίστωση δεύτερη: Η ελληνική μυθολογία δεν υπήρξε θέσφατο ούτε ένα άπαξ δημιουργημένο θέσφατο με ισχύ και κύρος όπως, για παράδειγμα, της Παλαιάς Διαθήκης.