Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός

των Δ. Ι. Κυρτάτα και Σπ. Ι. Ράγκου
Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Το εγχειρίδιο των Δημήτρη Κυρτάτα και Σπύρου Ράγκου Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική - Πολιτισμός αντιμετωπίζει την ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας από τον όγδοο έως τον δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδιάμεσες μεταλλαγές που προκύπτουν και από τη διασταύρωση με τους γειτονικούς λαούς, ειδικότερα με τους Ρωμαίους.

Δ. Ν. Μαρωνίτης