Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της

των Μανόλη Βουτυρά & Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Το εγχειρίδιο Αρχαία ελληνική τέχνη της Αλεξάνδρας και του Μανόλη Βουτυρά αναφέρεται στην αρχαία ελληνική τέχνη, επιμένοντας τόσο στις επιδράσεις που δέχεται από το ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον όσο και στις επιδράσεις που ασκεί σε αυτό. Στο δεύτερο μέρος του εγχειριδίου εξετάζονται οι ανακλάσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Αναγέννηση και στα νεότερα χρόνια, μέχρι και τον εικοστό αιώνα.

Δ. Ν. Μαρωνίτης