Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»

Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π4.3.4. Πολυμεσική Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας: Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Υπεύθυνη παραδοτέου: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

&

 

Πράξη 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π3.2.2. Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για την κατασκευή σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών: Αρχαιογνωστική βάση δεδομένων

Υπεύθυνη παραδοτέου: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Ομάδες Εργασίας

Επιστημονική επιμέλεια - Συντονισμός εργασιών: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Σύνταξη ενοτήτων:

(Αρχαϊκή Επική Ποίηση) Δ. Ν. Μαρωνίτης, Λάμπρος Πόλκας, Κοσμάς Τουλούμης

(Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση) Ι. Ν. Καζάζης, Μαργαρίτα Σωτηρίου

(Ελληνιστική γραμματεία) Εβίνα Σιστάκου

(Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο) Δανιήλ Ιακώβ, Τριανταφυλλιά Γιάννου

(Τραγωδία) Δανιήλ Ιακώβ

(Κωμωδία) Φ. Ι. Κακριδής

(Ιστοριογραφία) Αντώνιος Ρεγκάκος, Ν. Μήλτσιος

(Ρητορική) Χρυσάνθη Τσίτσιου-Χελιδόνη

 

Επιλογή-καταγραφή εικονογραφικού υλικού: Γεωργία Αλβανίδου, Ουρανία Κοντούλα, Αθανασία Μαργώνη, Στεφανία Μποτέλη, Αθηνά Παυλίδου, Σοφία Τρομάρα

Οδηγοί διαδικτυακών πηγών και πολυμεσικών πόρων: Γεωργία Αλβανίδου, Σπ. Καστανιώτη, Σοφία Τρομάρα

Τεκμηρίωση εικονογράφησης-Επιμέλεια ψηφιοποίησης: Τριανταφυλλιά Γιάννου, Αθανασία Μαργώνη, Στεφανία Μποτέλη, Αθηνά Παυλίδου

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)