Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Νικηφόρος Βρεττάκος

Ένας άλλος πολίτης


Η ζωή του ολόκληρη, ένα ταξίδι σε μια
δίχως όρια πατρίδα δίχως εμπόδια ορέων
και άστρων. Χωρίς γυρισμό. Συνεχίζει
ανιχνεύοντας τις μορφές του φωτός
στο κενό ή στα πράγματα. Της καρδιάς του
τα όρια ταυτιστήκαν με τα όρια των αχτίνων
του ήλιου. Ένας άλλος πολίτης — Οδυσσέας,
που διαμοίρασε παντού την Ιθάκη του.

Το σημείο που ξεκίνησε είναι παντού.

Νικηφόρος Βρεττάκος. 1976. Απογευματινό ηλιοτρόπιο. Ξυλογραφίες-εξώφυλλο: Ζίζη Μακρή. Αθήνα: Διογένης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νικηφόρος Βρεττάκος. Τα ποιήματα. 1981. Τόμος Β΄. Αθήνα: Τρία φύλλα.