Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Νικηφόρος Βρεττάκος

Το δίλημμα του Ορέστη


Ο Ορέστης αμφιβάλλοντας πάντοτε για το χρέος
που έπραξε ή δεν έπραξε, καθισμένος απάνω
σε φόνους, διεκπεραιώνεται στην ιστορία. Θα δύνοταν
να πράξει ίσως κι αλλιώς. Μα ανάμεσα στους δύο,
τον Αγαμέμνονα φονιά στην Τροία και φονιά
τον Αίγισθο, τί να ’κανε; Ο φόνος, ήτανε
νόμος· και δε μπόρεσε, ψηλώνοντας, να πράξει
το χρέος το σωστό: Να παραβεί το νόμο.

Νικηφόρος Βρεττάκος. 1983. Διακεκριμένος πλανήτης. Αθήνα: Τρία φύλλα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νικηφόρος Βρεττάκος. 1991. Τα ποιήματα. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Τρία φύλλα.