Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Γιάννης Ρίτσος

Εφτά


Συχνά αναρωτηθήκαμε γι’ αυτό το «εφτά», — ποιό απόμακρο νόημα;
ποιά μυστική μουσική; — Μήπως οι «Επτά επί Θήβας»;
Οι εφτά πληγές; Οι εφτά πύλες; — Αργότερα μάθαμε:
ο αριθμός των πυλών αντιστοιχούσε στις εφτά χορδές της λύρας
που χάρισε ο Απόλλωνας στον ιδρυτή των Θηβών, τον Αμφίονα. Ωστόσο
κι αυτή η εξήγηση, όσο ωραία και πειστική, μας φάνηκε σε λίγο
σαν πενιχρή μπροστά στην άλλη τη βουβή, τη σκεπασμένη σημασία.
Στις εφτά πύλες στέκονταν οι εφτά νεκροί φρουροί, με ψηλά κράνη,
κρατώντας στο ’να χέρι τους ένα λευκό πουλί και στ’ άλλο μιαν ομπρέλα.

Λέρος, 11.ΙV.68

Στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1989] 1998. Ποιήματα Ι΄ (1963-1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.