Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Μίλτος Σαχτούρης

Κεφάλια


Κεφάλια λάμποντα
βέλη αναστάσιμα
ωραίες
στρογγυλές ιδέες

σάπια κεφάλια
γεμάτα
χαρτονομίσματα

κεφάλια
γεμάτα ζώα
πονηρά μερμήγκια

κεφάλια
γεμάτα
πέμπτη σκιά
παραληρώντας
εκλιπαρώντας…

κι ο χρόνος
πάντοτε Κρόνος

Κανίβαλος τρόμος

Μίλτος Σαχτούρης. 1980. Χρωμοτραύματα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Μίλτος Σαχτούρης. 2014. Ποιήματα (1945–1998). Αθήνα: Κέδρος.