Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Αίγινα

2 εγγραφές [1 - 2]

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Συσχετίσεις» [1939]

Γιάννης Ρίτσος. [1964] 1982. Ποιήματα Γ΄ (1939-1960). 15η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Albert CAMUS

«Ο μύθος του Σισύφου» [1942] (μετ. Ν. Καρακίτσου-Ντουζέ & Μ. Κασαμπάλογλου-Ρομπλέν, 2007)

Albert Camus. 2007. Ο μύθος του Σισύφου. Δοκίμιο για το παράλογο. Μετ. Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ & Μαρία Κασαμπάλογλου-Ρομπλέν. Αθήνα: Καστανιώτης. Τίτλος πρωτοτύπου: Le mythe de Sisyphe (Paris: Gallimard, 1942).