Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Το 2013 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατο του Κωστή Παλαμά. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει εδώ στο εργοβιογραφικό του ποιητή («Για τη ζωή και το έργο του») για να παρακολουθήσει την εξέλιξή του βίου και της ποιητικής του. Στη συνέχεια σημειώνονται κάποια εκδοτικά στοιχεία που αφορούν τη συγκρότηση του ψηφιακού corpus.

Το Ίδρυμα Παλαμά προγραμματίζει και εκπονεί τη φιλολογική επανέκδοση των Απάντων του ποιητή και για τον λόγο αυτό καταλογογραφεί το αρχείο καθώς και άγνωστα, αθησαύριστα ή και ανέκδοτα ποιήματα. Μεμονωμένες εκδόσεις έργων καταγράφονται εδώ στην ενότητα της Βιβλιογραφίας.

Το ψηφιακό ποιητικό έργο του Παλαμά αναρτάται σταδιακά στην Ανεμόσκαλα. Η ολοκλήρωση της ανάρτησης θα συνοδευτεί και από αναλυτικό εκδοτικό σημείωμα. Στο corpus της Ανεμόσκαλας περιλαμβάνονται μόνο τα ποιήματα που ενέταξε ο ποιητής στις αυτοτελώς εκδομένες παλαμικές συλλογές, σύμφωνα με την πρώτη τους έκδοση (τα έργα αυτά είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων από 1.1.2014). Σε αυτά προστίθεται η μεταθανάτια έκδοση της συλλογής Βραδινή Φωτιά, όπως κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τον θάνατό του, με φροντίδα του Λέανδρου Παλαμά, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται το δεύτερο μέρος της συλλογής όπως εμφανίζεται στα Άπαντα, καθώς αυτό αποτελεί ουσιαστικά ανθολόγηση ερωτικών ποιημάτων του Παλαμά από τον Γ. Κατσίμπαλη. Συναγωγή του Κατσίμπαλη συνιστά και η συλλογή Πρόσωπα και Μονόλογοι που επίσης δημοσιεύεται για πρώτη φορά στον 11ο τόμο των Απάντων (1967). Στην προγραμματιζόμενη επανέκδοση των Απάντων από το Ίδρυμα Παλαμά οι παραπάνω συμπληρώσεις του παλαμικού corpus από τον Κατσίμπαλη αναμένεται να επαυξηθούν. Στην Ανεμόσκαλα δεν περιλαμβάνεται επίσης το, αυτοτελώς δημοσιευμένο αλλά χαρακτηρισμένο από τον ίδιο ποιητή «νεανικό κρίμα», μακρόστιχο πανηγυρικό ποίημα του για την επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου (1878). Τέλος, δεν περιλαμβάνονται οι εκτενείς πρόλογοι που πρόσθεσε ο ποιητής σε επανεκδόσεις των συλλογών του, καθώς, όπως και στην αντίστοιχη περίπτωση του corpus του Βαλαωρίτη, θεωρήθηκε ότι έχουν τη θέση τους σε μια έκδοση πεζών του Παλαμά και ξεπερνούν τους στόχους της συγκρότησης του συγκεκριμένου γλωσσικού εργαλείου. Αντίθετα, τα σημειώματα που συνοδεύουν την πρώτη έκδοση των συλλογών είναι προσβάσιμα, όπως και οι προμετωπίδες, όταν επιλέγει με κλικ ο χρήστης τον τίτλο της κάθε συλλογής. Σε κάθε περίπτωση το χρηστικό ψηφιακό αυτό coprus είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί επικουρικά, εκ παραλλήλου με τις στερεότυπες έντυπες εκδόσεις, με τις οποίες δεν ταυτίζεται ούτε αντικαθιστά.

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2017.