Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Ωδή δεκάτη [XX]
Ο βωμός της Πατρίδος

α΄

Τρέξατε αδέλφια, τρέξατε ψυχαί θερμαί, γενναίαι· εις τον βωμόν τριγύρω της πατρίδος αστράπτοντα 5 τρέξατε πάντες.

β΄

Ας παύσωσ’ οι διχόνοιαι που ρίχνουσι τα έθνη τυφλά, υπό τα σκληρότατα ονύχια των αγρύπνων 10 δολίων τυράννων.

γ΄

Τρέξατ’ εδώ· συμφώνως τους χορούς ας συμπλέξομεν, προσφέρων ο καθένας λαμπράν θυσίαν, πολύτιμον, 15 εις την πατρίδα.

δ΄

Εδώ ας καθιερώσομεν τα πάθη μας προθύμως· τ’ άρματα ημείς αδράξαμεν μόνον διά να πληγώσομεν 20 του Οσμάν τα στήθη.

ε΄

Εδώ πάντα τα πλούτη μας ας χύσομεν· ενόσω γυμνόν σπαθί βαστούμεν μας φθάνουσι τα φύλλα 25 τίμια της δάφνης.

ς΄

Κι ύστερ’, αφού συντρίψομεν τον έχθιστον ζυγόν, άλλα όχι αβέβαια πλούτη θέλει μας δώσει πάλιν 30 η ελευθερία.

ζ΄

Εδώ ηδονάς και ανάπαυσιν ω φίλοι ας παραιτήσομεν· ξηρή πέτρα το στρώμα, φαρμάκι το ψωμί 35 της δουλείας είναι.

η΄

Εδώ, σαν αναθήματα, εις τον βωμόν πλησίον, τους συγγενείς, τα τέκνα μας αγαπητά, τους γέροντας 40 τώρα ας αφήσομεν.

θ΄

Πάντα όσα εις την καρδίαν μας είναι ακριβή, δεν πρέπουσιν εις άνδρας που τρομάζουν έμπροσθεν εις ανόητον 45 βάρβαρον σκήπτρον.

ι΄

Ούτε η ζωή δεν πρέπει. Τρέξατε αδέλφια, τρέξατε· συμμέτρως εχορεύσαμεν, σύμμετρα ας αποθάνομεν 50 διά την πατρίδα.