Είστε εδώ

Γλωσσάριο-Ειδικό λεξιλόγιο

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου Θρακικά Χρονικά 7 28 26-27 1968
Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Κατάρες Θρακικά Χρονικά 7 28 29 1968
Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Ονοματολογία Υφαντικής στο Διδυμότειχο Θρακικά Χρονικά 7 28 27 1968
Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Παροιμίαι Θρακικά Χρονικά 7 28 28 1968
Επιβάτες. Εικόνες που δεν σβύνουν. Ιστορία – ήθη και έθιμα – γλωσσάριο. Επίμετρο (Ι) Θρακικά Χρονικά 37 177-188 1982
Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο Ξ-Π Θρακικά Χρονικά 3 10 96-97 1963
Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Α-Γ Θρακικά Χρονικά 1 1 42-45 1960
Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Δ-Κ Θρακικά Χρονικά 1 2 97-100 1961
Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ Θρακικά Χρονικά 1 3 156-157 1961
Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ Θρακικά Χρονικά 1 4 205-207 1961