Είστε εδώ

Κολοζώφ-Μαρκίδου Μαρία, «Νέστωρ Τσανακλής. Ο μεγάλος ευεργέτης της Κομοτηνής», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 43-44