Είστε εδώ

διδασκαλία της λογοτεχνίας

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Τα νέα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση Φιλόλογος 112 325-331 2003
Για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στο Λύκειο Φιλόλογος 93 319-331 1998
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο Φιλόλογος 129 401-421 2007
Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Μέρος Β΄, Σύγχρονη Λογοτεχνία (Ποίηση)] Φιλόλογος 42 314-324 1985
Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδοι Α-Β (10ος αιών.-1669)] Φιλόλογος 39 32-43 1985
Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδος Γ (1669-1830)] Φιλόλογος 41 205-218 1985
Εισήγηση για τα νέα ελληνικά Φιλόλογος 39 67-72 1985
Ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας Φιλόλογος 89 351-359 1997
Η διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στο δεύτερο, τρίτο και προπανεπιστημιακό κύκλο της πορτογαλικής εκπαίδευσης Φιλόλογος 74 255-265 1993
Η διδασκαλία του δημοτικού τραγουδιού στη μέση εκπαίδευση και στο πανεπιστήμιο. Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει Φιλόλογος 21 111-133 1980