Είστε εδώ

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη,Μπολέτσης Στέφανος, «Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Μέρος Β΄, Σύγχρονη Λογοτεχνία (Ποίηση)]», Φιλόλογος, τχ. 42 (Χειμώνας 1985), σ. 314-324