Είστε εδώ

διδασκαλία της λογοτεχνίας

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Albert Camus, Γράμμα σ' ένα φίλο Γερμανό, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1982 (Κ. Ν. Λ. γ΄ λυκείου, σελ. 273) Φιλόλογος 55 22-30 1989
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Όνειρο στο κύμα. Άξονες σεναριακής προσέγγισης. (Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Θ. Κ.) Φιλόλογος 128 257-276 2007
Ανωνύμου του Έλληνος Ελληνική Νομαρχία ήτοι λογος περί ελευθερίας (Διδασκαλία σε δύο διδακτικές ώρες στην γ΄ γυμνασίου) Φιλόλογος 50 293-304 1987
Απόψεις και απόψεις. 1998: Ύστερα από 17 χρόνια στην τάξη ίσως έχουμε το δικαίωμα να έχουμε άποψη Φιλόλογος 92 152-153 1998
Απόψεις και απόψεις. Αρχαίες εμμονές και σύγχρονες παιδευτικές ανάγκες Φιλόλογος 123 17-23 2006
Απόψεις και απόψεις. Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους δασκάλους. Προβλήματα και προβληματισμοί Φιλόλογος 109 339-342 2002
Απόψεις και απόψεις. Δύο ώρες έτσι, χωρίς πρόγραμμα… Φιλόλογος 84 100-101 1996
Απόψεις και απόψεις. Ελεύθερη επιλογή λογοτεχνικού βιβλίου στο Γυμνάσιο Φιλόλογος 84 101-103 1996
Απόψεις και απόψεις. Η ανυποχώρητη στάση της ποίησης Φιλόλογος 109 336-339 2002
Απόψεις και απόψεις. Η διδασκαλία του δοκιμίου στο Λύκειο ή Το τέλος μιας εποχής (Σχολικό έτος 2000-2001) Φιλόλογος 108 179-184 2002