Είστε εδώ

Βαρελάς Λάμπρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Τα νέα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 325-331