Είστε εδώ

Τολίκα Κατερίνα, «Απόψεις και απόψεις. 1998: Ύστερα από 17 χρόνια στην τάξη ίσως έχουμε το δικαίωμα να έχουμε άποψη», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 152-153