Είστε εδώ

Μανωλοπούλου-Σκούφα Άννα, «Ανωνύμου του Έλληνος Ελληνική Νομαρχία ήτοι λογος περί ελευθερίας (Διδασκαλία σε δύο διδακτικές ώρες στην γ΄ γυμνασίου)», Φιλόλογος, τχ. 50 (Χειμώνας 1987), σ. 293-304