Είστε εδώ

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, «Απόψεις και απόψεις. Ελεύθερη επιλογή λογοτεχνικού βιβλίου στο Γυμνάσιο», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 101-103