Είστε εδώ

Τριανταφυλλίδης Μανόλης

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Απόψεις και απόψεις. Ουδείς αναμάρτητος Φιλόλογος 123 29-31 2006
Βιβλιοκρισία. Σχόλια πάνω σε μια κριτική της Μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Μανόλη Α. Τριανταφυλλίδη Φιλόλογος 9 111-115 1976
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Μανόλη Α. Τριανταφυλλίδη, Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, μετάφραση στα γεωργιανά: Ζάζα Χινθιμπίτζε. Σελ. 336, Θεσσαλονίκη 1999 Φιλόλογος 98 526 1999
Βοηθήματα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη για τη μέση παιδεία. Η Νεοελληνική Βιβλιοθήκη Φιλόλογος 1 21-25 1964
Εκδηλώσεις για το Μανόλη Τριανταφυλλίδη Φιλόλογος 16 126 1979
Εντυπώσεις από τη Νεοελληνική Γραμματική του Α.Γ. Τσοπανάκη Φιλόλογος 78 306-324 1994
Επανακυκλοφόρησε σε ανατύπωση με διορθώσεις ο 3ος τόμος από τα Άπαντα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη Νεοελληνική Γραμματική-Ιστορική Εισαγωγή έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Φιλόλογος 24 382 1981
Επανακυκλοφόρησε σε ανατύπωση με διορθώσεις ο 3ος τόμος από τα Άπαντα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη Νεοελληνική Γραμματική-Ιστορική Εισαγωγή έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Φιλόλογος 25 450 1981
Επανακυκλοφόρησε σε ανατύπωση με διορθώσεις ο 3ος τόμος από τα Άπαντα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη Νεοελληνική Γραμματική-Ιστορική Εισαγωγή έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Φιλόλογος 26 (έσω οπισθόφυλλο) 1981
Επανακυκλοφόρησε σε ανατύπωση με διορθώσεις ο 3ος τόμος από τα Άπαντα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη Νεοελληνική Γραμματική-Ιστορική Εισαγωγή έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Φιλόλογος 27 66 1982