Είστε εδώ

Φόρης Βασίλης, «Βοηθήματα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη για τη μέση παιδεία. Η Νεοελληνική Βιβλιοθήκη », Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 21-25