Είστε εδώ

Κωστόπουλος Γιώργος, «Απόψεις και απόψεις. Ουδείς αναμάρτητος», Φιλόλογος, τχ. 123 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006), σ. 29-31