Είστε εδώ

Τομπαΐδης Δημήτριος Ε., «Εντυπώσεις από τη Νεοελληνική Γραμματική του Α.Γ. Τσοπανάκη», Φιλόλογος, τχ. 78 (Φθινόπωρο 1994), σ. 306-324