Είστε εδώ

Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Φωτογραφική ανυποκρισία Παπαδιαμαντικά Τετράδια 8 131-132 2008
Λύση απορημάτων. Παρατηρήσεις σε μια παπαδιαμαντική μετάφραση Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 64-69 1998
Μελετήματα και δοκίμια. Lingua nova greca inventa Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 77-89 1993
Μελετήματα και δοκίμια. Άγιοι Μερκούριοι και παράφρονες Ιουλιανοί – ή η μόνιμη επικαιρότητα του Σκιαθίτη Μεγαλέξανδρου Παπαδιαμαντικά Τετράδια 10 83-92 2016
Μελετήματα και δοκίμια. Άγιος Μερκούριος, Ιουλιανός ο Παραβάτης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: εικονολογικές παρεκβάσεις σε μια ιδεολογική διαμάχη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2 61-76 1993
Μελετήματα και δοκίμια. Αι Ελληνικαί αποικίαι εν Αγγλία. Η τέως άφαντη μετάφραση του Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 4 25-29 1998
Μελετήματα και δοκίμια. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Το Χριστόψωμο: μια ερμηνευτική δοκιμή Παπαδιαμαντικά Τετράδια 6 41-47 2002
Μελετήματα και δοκίμια. Ανεμόσκαλα μεταξωτή Παπαδιαμαντικά Τετράδια 9 30-40 2010
Μελετήματα και δοκίμια. Αποσπινθηρίζοντας… (Για τα Ρόδινα ακρογιάλια του Ευθύμη Χατζή) Παπαδιαμαντικά Τετράδια 5 47-55 2000
Μελετήματα και δοκίμια. Αρκαδικά θέματα και ποιητική σε δύο διηγήματα του Αλ. Παπαδιαμάντη Παπαδιαμαντικά Τετράδια 1 14-31 1992