Είστε εδώ

Βλαχοδήμος Δημήτρης Φ., «Μελετήματα και δοκίμια. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Το Χριστόψωμο: μια ερμηνευτική δοκιμή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 41-47