Είστε εδώ

Λάμπρου Ευάγγελος Ι.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Τα εγγυημένα παιχνίδια 1 1 22 1960
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Άσκηση σιωπής 2 7 128-129 1962
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Σκύρος 5 17-18 105 1965
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Σχόλια πάνω σ' ένα θέμα παρακμής 29 41-43 1972
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Σχόλια στο Σεφέρη. Δοκίμιο 30 79-84 1973
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Αβδηριτέων. Ποίημα 30 85 1973
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Λύση Μνηστείας. Υπομνηματισμός σ' απόφαση του έτους 1895 του Επισκοπικού Δικαστηρίου Ξάνθης 32 71-75 1976
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Το νομικό καθεστώς των παραδοσιακών οικισμών και η παλαιά Ξάνθη 33 93-97 1977
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Προοίμιο στην Πολιτειολογία του Αριστοτέλη 35 145-149 1979
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Μεταβίβαση αγροτικού ακινήτου και δικαίωμα προτιμήσεως, στη Μέση Τουκροκρατία. Σημειώσεις σε έγγραφο από τη Σκύρο του έτους 1667 36 101-108 1981
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. 18 ποιητικές παρουσίες. Ελπήνωρ 36 122 1981
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Εκ Σκύρου 38 54 1983
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Επιλεγόμενα σ' ένα θέμα παρακμής (Μνήμη Καβάφη) 38 55-59 1983
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Ποιήματα. Ναύκληροι 40 41-42 1985
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Ποιήματα. Rupert Brooke 40 42 1985
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Κανείς (Ποίημα) 41 15 1986
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Εφαρμογή του θεσμού της τριμοιρίας σε κληρονομική διαφορά της Μέσης Τουρκοκρατίας. Σχόλια σ' απόφαση του Επισκοπικού Δικαστηρίου Σκύρου του έτους 1680 41 130-137 1986
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Τρία ποιήματα. Είμαι 42 85 1988
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Τρία ποιήματα. Σχολαστικές σημειώσεις 42 85 1988
Θρακικά Χρονικά Λάμπρου Ευάγγελος Ι. Τρία ποιήματα. Σπουδαστής ρητορικής – 29 π.Χ. 42 85 1988