Είστε εδώ

Λάμπρου Ευάγγελος Ι., «Κανείς (Ποίημα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 15