Είστε εδώ

Λάμπρου Ευάγγελος Ι., «Άσκηση σιωπής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 128-129